Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko prezesa

Rada Nadzorcza Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek, zawiadamia, że ogłoszony w dniu 04 listopada 2020 r. konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechocinku

został unieważniony na podstawie §20 ust. 3 Regulaminu konkursowego z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego minimum 150 punktów.

Skan ogłoszenia