Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Najnowsze wpisy

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: Nabywać budynki mieszkalne Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności Prowadzić […]

Majątek

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 9.749.278,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są n/w nieruchomościami: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalny przy ul. Kopernika 15b nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy ul. Bema 23A w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Słońsk Górny 17a w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną […]

Zatrudnienie

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zatrudnia na etacie sześć pracowników na stanowiskach nierobotniczych na pełnym etacie, pięć pracowników na stanowiskach robotniczych na pełnym etacie , jednego pracownika na  ½ etatu,dwóch pracowników na umowę-zlecenie.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Andrzejem Szczepanowski Członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Kapelińska Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Krzywdzińska

Zarząd CTBS

Zarząd CTBS jest dwuosobowy. Prezes Zarządu – Andrzej Wojdyło Członek Zarządu – Elżbieta Madoń

Władze Spółki

Władze Spółki stanowią: Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd Spółki

Udziałowcy

Gmina Miejska Ciechocinek Adres: Ciechocinek, ul. Kopernika 19 Regon 000525145 Ilość udziałów 15022 udział 649,-zł; wartość udziałów 9.749.278,- zł.

Adres

87-720 Ciechocinek ul. Bema 23A telefon: (054) 283-35-77 REGON: 910925446 NIP: 888-24-93-976

Forma organizacyjno-prawna

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123190 w dniu 16.07.2002r.