Warunki najmu

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Ciechocińskiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Powinny posiadać ( stałe zródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu najmu ( w przypadku […]