Struktura organizacyjna

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Andrzejem Szczepanowski Członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Kapelińska Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Krzywdzińska

Zarząd CTBS

Zarząd CTBS jest dwuosobowy. Prezes Zarządu – Andrzej Wojdyło Członek Zarządu – Elżbieta Madoń

Władze Spółki

Władze Spółki stanowią: Zgromadzenie Wspólników Rada Nadzorcza Zarząd Spółki