Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Dane ogólne

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko prezesa

Rada Nadzorcza Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechocinku, ul. Bema 23A, 87-720 Ciechocinek, zawiadamia, że ogłoszony w dniu 04 listopada 2020 r. konkurs na stanowisko: Prezesa Zarządu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Ciechocinku został unieważniony na podstawie §20 ust. 3 Regulaminu konkursowego z uwagi na fakt, […]

Udziałowcy

Gmina Miejska Ciechocinek Adres: Ciechocinek, ul. Kopernika 19 Regon 000525145 Ilość udziałów 15022 udział 649,-zł; wartość udziałów 9.749.278,- zł.

Adres

87-720 Ciechocinek ul. Bema 23A telefon: (054) 283-35-77 REGON: 910925446 NIP: 888-24-93-976

Forma organizacyjno-prawna

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000123190 w dniu 16.07.2002r.