Ogłoszenie dotyczące cesji

Ogłoszenie dotyczące przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypacje w kosztach budowy lokalu mieszkalnego

Załączniki: