Plan budowy garaży

Informacja
dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zespołu 12-tu garaży blaszanych z blachy trapezowej przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku ”.

1. Charakterystyka ogólna.
Zespołu 12-tu garaży blaszanych z blachy trapezowej przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku wykonany zostanie:
– ściany z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej w kolorze żółtym,
– bramy garażowe z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym,
-rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym.
Każdy boks garażowy będzie wyposażony w dwie kratki wentylacyjne usytuowane z dołu ściany frontowej i u góry ściany tylnej boksu garażowego. Poszycie dachu z blachy trapezowej o gr.0,75 mm.
Ściany wewnętrzne jednowarstwowe z blachy ocynkowanej trapezowej o gr. 0,75 mm.
Wymiary garaży 3.100,00 x 5.500,00 . Do każdego garażu zostanie doprowadzony prąd 230V.
2. Dokumentacja techniczna
W dniu 4.02.2016r została wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę w/w zespołu garaży.
Do 10.07.2016r zostanie wybrana firma lub firmy które wykonają :
– projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
– utwardzenia terenu pod i przed garażami,
– montaż zespołu garaży,
Teren pod garaże planujemy utwardzić poprzez położenie kostki brukowej o gr 6-8cm na podłożu betonowym.
Planowany termin zakończenia budowy zespołu garaży to 15.10.2016r.
W załączeniu:
1. Zdjęcie preferowanego szeregu garażzy

Załączniki: