OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na opracowanie budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnych 36 –cio lokalowego z 15-toma lokalami na wynajem i 21-noma lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku
Oferty spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego należy składać w terminie do 23.04.2014r. do godz. 10.00 w sekretariacie Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A.
Otwarcie ofert nastąpi 23.04.2013 r. o godz. 10: 15 w siedzibie Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku ul. Bema 23A.

W załączeniu:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki: