Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Zamierzenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych w latach 2010 - 2016

 1. Na nieruchomości przy ul.Nieszawskiej w Ciechocinku planowana jest budowa trzech budynków mieszkalnych. Realizacja powyższej inwestycji jest planowana w trzech etapach:
  – w dniu 22.08.2011r przekazano najemcom wybudowany budynek mieszkalny 39-cio lokalowy z 18-toma lokalami socjalnymi i 21 -ma lokalami na wynajem.
  – rozpoczęcie budowy II budynku planowane jest na czerwiec 2014r
  – rozpoczęcie budowy III budynku planowane jest na czerwiec 2016r

  1. Od dnia 2.09.2013r można podpisywać umowy wstępne na partycypację w kosztach budowy lokalu w planowanym budynku mieszkalnym 15-no lokalowym przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku
  2. W dniu 16.12.2013r podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to 20.03.2014r.
  3. Planowana partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego na najem wynosi 30% kosztów budowy w/w domu i planowana jest dla lokali jednopokojowych) w zależności od powierzchni użytkowej (od 33,92m2 do 35,65 m2) od 30.528,00 zł do 32.085,00 zł , lokali dwupokojowych w zależności od powierzchni użytkowej ( od 45,28 m2 do 48,21 m2)od 40.752,00 zł do 43.182,00 zł.
  4. 3.07.2015r na wniosek CTBS Sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30-to lokalowego.
   Dnia 21.08.2015r zostały ustalone warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 2164/4 w Ciechocinku.
   W konsekwencji wyboru oferty w trybie zapytania o cenę zawarto w dniu 30.09.2015r umowę z Zakładem Projektowania i Usług Budowlanych \”BENBUD\” inż Benedykt Reder z Grudziądza umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 30-to lokalowego. Decyzja zatwierdzająca projekt stała się ostateczna dnia 11.03.2016r.
   Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Spółka w dniu 27.04.2016r zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym-Usługowo-Produkcyjno\”Przembud\” z Włocławka na budowę budynku 30-to lokalowego z 15-ma lokalami komunalnymi i 15-ma lokalami socjalnymi. Termin zakończenia do dnia 26.06.2017r. o