Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Zamierzenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych w latach 2007 - 2010

  1. W dniu 30.09.2006r został złożony do BGK O/Toruń wniosek wstępny o zakwalifikowanie do uzyskania promesy udzielenia kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane ze środków KFM pod tytułem budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 33 lokalowego przy ul. Lipnowskiej w Ciechocinku
  2. Czynione są starania o pozyskanie terenów pod dalsze budownictwo