Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Zamierzenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych w latach 2009 - 2011

  1. W dniu 9.09.2008r została zawarta z Pracownią Projektową \”IMAX\” Marii Ingielewicz we Włocławku umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowj dla budynku mieszkalnego 39-cio lokalowego z 21 lokalami na wynajem(KFM) i 18 lokalami socjalnymi. Starosta Aleksandrowski w dniu 19.02.2009r zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę- decyzja nr AB/7351/58/09. Towarzystwo w dniu 29.09.2009r złożyło wniosek wstępny o promesę do BGK. W dniu 2.03.2010 opublikowano w BZP ogłoszono o przetargu nieograniczonym na budowę w/w budynku.