Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Zamierzenia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych w latach 2007 - 2010

  1. Czynione są starania o pozyskanie terenów pod dalsze budownictwo.
  2. Po pozyskaniu terenów pod budownictwo zostanie zostana przyjęte zamierzenia na rok 2020 –2025