Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Najnowsze wpisy

Realizacja inwestycji

W dniu 19.07.2019r została zakończona inwestycja pn.  „Rozbudowa i nadbudowa budynku dwulokalowego na budynek 24-lokalowy przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku ”. Inwestycja została sfinansowana ze środków finansowych Gminy Ciechocinek.

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Ciechocińskiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Powinny posiadać ( stałe zródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu najmu ( w przypadku […]

Budynki mieszkaniowe zrealizowane

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ciechocinku zrealizowało i przekazało do użytku trzy budynki mieszkalne wielorodzinne: w dniu 30.06.2002r zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 11-to lokalowy przy ul. Jesionowej nr 10 we Włocławku. Budynek wybudowany został ze ¶rodków przyszłych mieszkańców. w dniu 31.10.2002r zrealizowano pierwszy budynek mieszkalny 21-no lokalowy z lokalami na wynajem przy […]

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również: Nabywać budynki mieszkalne Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb na zasadach najmu Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Towarzystwa Sprawować na zasadach umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiących jego własności Prowadzić […]

Majątek

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje kapitałem zakładowym w wysokości 9.749.278,00 zł. Majątkiem Towarzystwa są n/w nieruchomościami: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalny przy ul. Kopernika 15b nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wraz z biurem obsługi mieszkańców przy ul. Bema 23A w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Słońsk Górny 17a w Ciechocinku nieruchomość zabudowaną […]

Zatrudnienie

Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zatrudnia na etacie sześć pracowników na stanowiskach nierobotniczych na pełnym etacie, pięć pracowników na stanowiskach robotniczych na pełnym etacie , jednego pracownika na  ½ etatu,dwóch pracowników na umowę-zlecenie.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Andrzejem Szczepanowski Członek Rady Nadzorczej – Małgorzata Kapelińska Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Krzywdzińska

Zarząd CTBS

Zarząd CTBS jest dwuosobowy. Prezes Zarządu – Andrzej Wojdyło Członek Zarządu – Elżbieta Madoń