Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Zakończone

Przetarg nieograniczony

„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE BUDOWY CZĘŚCI (15-TU LOKALI MIESZKALNYCH NA WYNAJEM – SEGMENT A) BUDYNKU MIESZKALNEGO 36-CIO LOKALOWEGO Z 15-MA LOKALAMI NA WYNAJEM I 21–MA LOKALAMI KOMUNALNYMI PRZY UL.NIESZAWSKIEJ 149B W CIECHOCINKU”.

Przetarg nieograniczony

„UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ, Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE BUDOWY CZĘŚCI (15-TU LOKALI MIESZKALNYCH NA WYNAJEM – SEGMENT A) BUDYNKU MIESZKALNEGO 36-CIO LOKALOWEGO Z 15-MA LOKALAMI NA WYNAJEM I 21–MA LOKALAMI KOMUNALNYMI PRZY UL.NIESZAWSKIEJ 149b W CIECHOCINKU.

OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY Na opracowanie budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnych 36 –cio lokalowego z 15-toma lokalami na wynajem i 21-noma lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b w Ciechocinku […]

OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). OGŁASZAM PRZETARG NIEOGRANICZONY Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksowe wykonanie: budynku mieszkalnego wielorodzinnych 36 –cio lokalowego z 15-toma lokalami na wynajem i 21-noma lokalami komunalnymi przy ul. […]