Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Ogłoszenia

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów T.B.S

Wymogi dotyczące osób starających się o mieszkanie z zasobów Ciechocińskiego T.B.S.. Muszą być osobami fizycznymi lub prawnymi Osoby fizyczne oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości Powinny posiadać ( stałe Ľródło dochodów ) dochody pozwalające na regularne opłacanie czynszu i zobowiązań z tytułu […]