Moduł wyszukiwania

Redaktorzy strony

Umowa o partycypacje w kosztach budowy

Wzór umowy o partycypacje w kosztach budowy

  • Umowa o partycypacje w kosztach budowy z docelowym przeniesieniem własności lokalu.
  • Regulamin rozliczeń kosztów mediów
  • Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie
  • Informacja do deklaracji o dochodach
  • Oświadczenie o rezygnacji z lokalu mieszkalnego.
  • Umowa o partycypacje w kosztach budowy
  • Wniosek o najem lokalu mieszkalnego
  • Regulamin porządkowy
  • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków przy ul.Słońskiej 2b i 2c w Ciechocinku
  • Deklaracja o dochodach